Elever som lär sig om psykiskt välbefinnande mår bättre

Onsdag 22 april 2020

Skolan kan bidra till att minska psykiska problem bland barn. Det enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten. Rapporten visar att elever som lär sig om psykisk hälsa i skolan mår bättre.

Folkhälsomyndigheten skriver:

”Skolan kan bidra till att minska psykiska problem bland barn. Det visar en ny genomgång och analys av vetenskapliga studier från Folkhälsomyndigheten. När skolan lär eleverna om psykisk hälsa ger det positiva resultat, är en av slutsatserna i rapporten.” www.folkhalsomyndigheten.se  Läs mer här