Drömmens metod testas i Alta kommun i Nordnorge!

Torsdag 7 november 2019

Foto: Freddy Ludvik Larsen

I Altaposten skriver Freddy Ludvik Larsen om Drömmen om det goda i Alta kommun i Norge. Alta kommun insåg att något behövde göras när en elevenkät utvärderades och visade; mindre trivsel, mer mobbing, fler som känner sig ensamma, mer psykisk ohälsa, sämre läskunnighet och färre som studerar vidare. Kommunen såg sig om efter en frivillig pilotskola och Tverrelvdalens skola räckte upp handen.

Kommunen kom fram till att man ville satsa på en utbildning i att hantera hela livet, där hela människan ingår. Valet föll på Drömmen om det godas metodik.  Tverrelvdalens skola har klasserna 1–10 och var därmed perfekt för projektet eftersom samma metod kan användas i alla klasser. Det är inte bara lärare och elever som ska genomgå utbildningen utan all skolpersonal; kontorspersonal, renhållningspersonal, assistenter, handläggare, skolhälsovård osv. Projektet förankras även hos föräldrarna. All personal utbildas under höstlovet och efter det kommer eleverna att få börja lära sig de fyra övningsformerna.

Folkhälsokoordinatorn i Alta kommun Gjermund Abrahmsen Wik, säger att om resultatet blir positivt kommer alla skolor och förskolor i kommunen att genomgå utbildningen.