Grundutbildning på Hagmarkens skola och förskola i Bälinge

Fredag 25 oktober 2019

Två dagars utbildning i Drömmen om det godas metod på Hagmarkens skola och förskola i Bälinge.

Dagar fulla av praktik, samtal och information. Våra instruktörer Marie och Madeleine brinner för sitt uppdrag och för att ge alla barn möjlighet att hitta sin egen väg till Lugn och ro.