Skolstart – utbildningar i höst

Fredag 23 augusti 2019

I september startar vi upp igen med våra öppna utbildningar. Grundutbildningarna i Åhus, Östersund, Stockholm och Norrköping ger dig grundläggande kunskaper i Drömmen om det godas metoder för lugn och ro. Du kan också gå utbildningar i Barnqigong i Norrköping och Barnyoga i Stockholm eller Norrköping. Det finns också möjlighet att få anpassad introduktion och utbildning för din skola eller förskola. Välkommen!

Grundutbildning (2 dagar)

19-20 september 2019 i Åhus  Tid: 9-16 båda dagarna.

14-15 november 2019 i Östersund  Tid: 9-16.30 båda dagarna.

21-22 november 2019 i Stockholm  Tid: 9-16.30 båda dagarna.

27-28 november 2019 i Norrköping  Tid: 9-16.30 dag 1. 8-16 dag 2.

Under två dagar får du lära dig fyra enkla metoder för lugn och ro i förskolan och skolan enligt Drömmen om det godas metodik. Det är metoder som stillhet, beröring, reflektion och rörelse. En inspirerande blandning av teori och praktik! Du får ta del av forskning som gjorts på våra metoder och om hjärnans behov av stillhet. Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till inlärning. Du kan ta upp dina frågor, dela erfarenheter och får strategiska råd om hur du går vidare för att föra in metoderna i ditt arbete med barn och ungdomar. I utbildningen ingår kursmaterial, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda.

Barnqigongutbildning (4 dagar)

Steg 1: 13–14 november 2019 Steg 2: 15-16 januari 2020 i Norrköping. Tid: 9-16.30 samtliga fyra dagar.

En utbildning i två steg om totalt fyra dagar där du får lära dig Barnqigong, en hälsolek med rötter i den gamla kinesiska hälsotraditionen. Du bekantar dig med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och tar efter deras rörelser. Övningarna vävs samman med sagor och berättelser och fakta om djuren. Barnqigongutbildningen är utvecklad inom Biyunskolan och utformad för barn i åldern 1-10 år. Metoden motverkar barns rastlöshet och stress. Den stimulerar fantasi och koncentrationsförmåga och bidrar till att skapa ett kärleksfullt förhållningssätt till naturen. Du får kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser och bidra till att förbättra förutsättningarna för barnens lärande. Effektiva verktyg mot stress. Du får ta del av erfarenheter av qigong inom förskola och skola. Utbildningen ger certifiering att lära ut metoden i barngrupper och klasser inom förskola och skola. Medlemskap i Drömmen om det goda ingår.

Barnyogautbildning (2 dagar)

Dag 1: 28 oktober 2019 Dag 2: 7 januari 2020 i Stockholm.

Dag 1: 5 december 2019 Dag 2: 6 december 2019 i Norrköping.

Tid: 9-16.30 båda dagarna.

Utbildningen är utformad för barn i förskola till och med åk 6. Det är en barnyoga med rörelser hämtade från natur- och djurriket för de yngre och inspiration från de fem elementen för de äldre. För de yngre barnen är fokus på lek och sagor. De äldre barnen får arbeta med olika program för olika syften, som till exempel att skapa mer lugn eller få mer energi. Yogan grundas på modern medicinsk vetenskap och mindfulnessmetoder som motverkar stress och stärker känsloreglering och kroppsmedvetenhet.

Du får grunderna, övningar, fördjupad teori och repetition. Utrymme ges för frågor och reflektioner. Utbildningen är uppdelad i en del för yngre barn (förskola och förskoleklass) och en del för äldre barn (åk ett-åk sex) med två olika material. För varje åldersspann finns program som innehåller fysiska yogaövningar, andningsövningar, avslappningsövningar och förslag på olika frågor som passar till de olika teman man arbetar med i yogaprogrammen. Diplom, gediget material och medlemskap i Drömmen om det goda ingår.

Anpassad utbildning på din förskola/skola

Grupp minst 10 deltagare

Vi kommer gärna till ditt arbetslag, din skola, kommun eller ditt elevhälsoteam för introduktion och utbildningsdagar. Vi har erfarenhet från både små och stora grupper. Hör av dig till oss så tar vi fram ett anpassat upplägg. Vi brukar börja med att komma till er för några timmars introduktion. Vi presenterar vår verksamhet och våra metoder, så att vi skapar en grundförståelse hos er för det vi har att erbjuda. Självklart bjuder vi på smakprov av någon stillhetsövning. Därefter återkommer vi med två dagars grundutbildning för hela eller delar av personalgruppen. Kontakta oss för förslag på kontakt@drommenomdetgoda.se eller ring 08-660 04 25.