Motion i Riksdagen

Tisdag 7 maj 2019

Anne Marie Brodén har under  flera år under sin tid som riksdagsledamot  lagt in motioner om att göra mindfulness obligatoriskt i skolan.

Nu har riksdagsledamot Hans Hoff lämnat  in en motion om mindfulness i skolan där projektet ”Mitt lugn” nämns. Det är tydligt att mer behöver göras i denna fråga.

Drömmen om det goda följer med spänning denna motion.

Motion till Riksdagen 2018/19:1993 Hans Hoff Mindfulness i skolan