Asterns förskola i Östersund

Fredag 31 maj 2019

I Östersunds kommun har sex förskollärare på Förskolan Astern utbildat sig genom Drömmen om det goda för att försöka minska barnens vardagsstress. I utbildningen ingick stillhetsövningar, reflektion, beröring och rörelse. På Astern skapar ”tysta handen” lugna och avslappnade barn. De använder också ”pratnallen”, som hjälp att skapa lugn och ro under samtal och samling. Barnen har lärt sig att prata i tur och ordning. När de praktiserar ”öronvila” före mellanmål blir det lugnare vid bordet. Stillhetsövningarna är uppskattade av barnen, som snabbt kommer ner i varv.

Läs artikeln om hur förskolan arbetar med Drömmen om det godas metoder