Torsdag 13 december 2018

Året som gått

Tillsammans har vi alla som på olika sätt är engagerade i Drömmen om det goda åstadkommit storverk. Här följer en kort sammanfattning över 2018.

Det nationella projektet Mitt lugn för gymnasieskolan, är nu efter 3 år avslutat och ingår i den ordinarie verksamheten. Vi har haft stor framgång och nått ut till över 3000 ungdomar och 1000 lärare, elevhälsopersonal och skolledningar. 90 % av eleverna är mycket positiva. I våra workshops får elever och lärare instruktioner och kan sedan öva själva och med stöd av appen ”Mitt lugn”.

Appen kan laddas ner på App Store. Under projektet gjordes en kort film där en av rektorerna säger så här ”Under mina 38 år i skolan har det här varit de kraftfullaste verktyg vi haft för att hjälpa elever med välmående och inlärning”. Fantastiskt. Vi har mött stort intresse och följer upp samarbete med fler skolor.

Drömmen om det goda i förskola och grundskola har under året haft många uppskattade utbildningar runt om i landet i våra stillhetsmetoder. Bland annat i Norrköping, Östersund, Åhus, Kristianstad, Lund, Simrishamn, Bengtsfors, Uppsala, Knivsta och Stockholm. I Bengtsfors och Knivsta har också utbildningsinsatser genomförts för en stor grupp rektorer och chefer samt för lärare från sammanlagt 13 skolor. Tillfälle gavs också under hösten att utbildas i barnqigong i Norrköping samt att pröva på Barnyoga. Lugna timmen är ytterligare ett nytillskott. Frukostmöten, inspirationer och introduktioner har hållits runt om i Sverige.

Vi har skickliga medarbetare som med kraft och engagemang arbetar för att stärka barn, unga och lärare att skapa lugn och ro i förskola och skola i enlighet med den nya skollagen. Folkhälsomyndigheten har genom sitt stöd bidragit till att fler skolor kunnat erbjudas utbildning och möjlighet att delta i forskningsbaserade frågeenkäter. Ett arbete pågår också med en utbildningsplattform som utgångspunkt för framtida utbildningar. Drömmens uppföljningsarbete har ökat med skolor och lärare som deltagit i utbildningar och aktiviteter. Detta arbete skapar möjligheter för fler lärare och skolor att delta i utbildningar och att vara referenser i framtida arbete och utveckling.

Armbandet och Kättsätters förskolor i Norrköpings kommun har under året påbörjat två olika EU-projekt där samarbete utvecklats under två år med fokus på hälsa och mångfald. Följande länder ingår i samarbetet Italien, Portugal, Grekland, Sverige och Tyskland. Genom detta projekt sprids intresset för hur arbetet med Drömmen om det godas verksamhet kan utvecklas.

Drömmen om det goda har deltagit i evenemang, konferenser och seminarier såsom; ”Skärmar, stress och återhämtning” arrangerad av Ung Livsstil i Uppsala; ”Nationell Estetisk kongress” konferens för gymnasielärare med estetiska ämnen i Halmstad. Reacta anordnade en konferens om mindfulness i Malmö där Drömmen medverkade. I samband med seminariet ”Medveten närvaro och ohälsa” i Riksdagen medverkade Mitt lugn-projektet och fick också möjlighet att träffa forskare, lärare, riksdagsledamöter och ungdomar.

Under Almedalsveckan i Visby deltog Mitt lugn i St Lukas arrangemang ”Psykiskhälsa för unga – den viktigaste samhällsutmaningen” samt i seminarier som arrangerades av Mindful Nation, Drömmen om det goda, Mindfulnessgruppen och Minds Unlimited: ”Ledares kunskap om inre personlig utveckling”, ”Ungdomars psykiska ohälsa med stress i skolan är allvarligt” och ”Mindfulness och stillhet gör skillnad”. 

I samband med årets Skolforum deltog Drömmen om det goda som utställare och arrangör av två seminarier. Ett med fokus på gymnasieskolan ”Stillhet på schemat – varför är det viktigt i skolan?” och ett med fokus på förskolan ”Stillhet i förskolan – varför är det så viktigt?”

Drömmen om det goda stödjer Stiftelsen EIC:s angelägna initiativ ”Öppna stunder” i Eric Ericssonhallen ”Stillhetens kraft” samt Mindful Nation, en organisation som verkar för att mindfulness ska föras in på alla plan i samhället.

Läs mer om olika aktiviteter som uppmärksammats under året på vår hemsida, Facebook och Instagram!