Satsning i Bengtsfors kommun för lugn och ro i skolan med Drömmen om det goda-metodiken

Måndag 5 november 2018

Maria Adolfsson

Ingrid Torstensson och Margareta Rosenquist

”De lärare som gör övningar med sina elever blir själva lugna av att göra det, så det är ju stresshantering för både vuxen och barn.”

Under hösten har 15 lärare och personal inom elevhälsan i Bengtsfors kommun gått Grundutbildning i Drömmen om det goda-metodiken för lugn och ro i skolan. Utbildare Ingrid Torstensson och Margareta Rosenquist ledde deltagarna under två dagar i stillhet, reflektion, beröring och rörelse. För rektorer och chefer hölls en heldags introduktion. Satsningen drivs av skolpsykolog Maria Adolfsson i samarbete med Folkhälsorådet. Maria hoppas att metodiken ska bli en del av skolans vardag i framtiden.

Läs mer:

INblick nummer 9 2018 Bengtsfors kommun artikel om Drömmen om det goda