”Huddinge visar”

Torsdag 8 november 2018

Drömmen om det godas seminarie Stillhet på schemat i förskolan den 29 oktober i Huddinge blev mycket uppskattat av de 50 förskolepedagoger som anmält sig. Ett seminarium om hur Drömmen om det godas enkla stillhetsmetoder kan minska stress, öka koncentration och lärande samt förbättra arbetsmiljön.

Anna Lundstedt med sin gedigna erfarenhet av forskning och utbildning berättade om hjärnans behov av stillhet. Med henne fick deltagarna prova på några korta övningar av stillhet och beröring. Förskoledpedagog och lärare Ida Nissle, som också är yogainstruktör och tidigare har arbetat på Förskolan Armbandet i Norrköping, delade med sig av sina erfarenheter därifrån och bjöd på fina barnyogaövningar. Generalsekreterare Marie Boris-Möller gav en kort introduktion till Drömmen om det godas verksamhet.

Satsning i Bengtsfors kommun för lugn och ro i skolan med Drömmen om det goda-metodiken

Måndag 5 november 2018

Maria Adolfsson

Ingrid Torstensson och Margareta Rosenquist

”De lärare som gör övningar med sina elever blir själva lugna av att göra det, så det är ju stresshantering för både vuxen och barn.”

Under hösten har 15 lärare och personal inom elevhälsan i Bengtsfors kommun gått Grundutbildning i Drömmen om det goda-metodiken för lugn och ro i skolan. Utbildare Ingrid Torstensson och Margareta Rosenquist ledde deltagarna under två dagar i stillhet, reflektion, beröring och rörelse. För rektorer och chefer hölls en heldags introduktion. Satsningen drivs av skolpsykolog Maria Adolfsson i samarbete med Folkhälsorådet. Maria hoppas att metodiken ska bli en del av skolans vardag i framtiden.

Läs mer:

INblick nummer 9 2018 Bengtsfors kommun artikel om Drömmen om det goda