Skolforum 29-30 oktober

Torsdag 11 oktober 2018

Kom till våra seminarier tisdagen den 30 oktober. 

Marie Ryd inleder båda seminarierna och introducerar oss till ny och viktig kunskap om hjärnans behov av stillhet. 

Under mässdagarna finns vi som utställare i monter C12:53 nära Norra scenen på Stockholmsmässan i Älvsjö. Välkommen!

Marie Ryd, doktor i medicinska vetenskaper och vetenskapsjournalist med specialistkunskap kring forskning om hjärnans behov av stillhet.Stillhet på schemat – varför är det viktigt i skolan?

För dig på Gymnasieskolan och högstadiet i grundskolan

Tisdag 30 oktober kl 9.45 – 10.15

Samtal och fakta om hur arbetet med Drömmen om det godas enkla stillhetsmetoder kan minska stress, öka koncentration och lärande samt förbättra arbetsmiljön. Erfarenheter från gymnasieprojektet Mitt lugn som under tre år stöttats av Allmänna arvsfonden.

Under samtalet får du möta: Marie Ryd, Ewa Hildén, Tord Hallberg, Anne Marie Brodén moderator: Marie Boris-Möller

Ewa Hildén, beteendevetare med inriktning på ledarskap samt verksam med utbildningsfrågor för gymnasieskolor på Drömmen om det goda.

Tord Hallberg, fd rektor och enhetschef på Kungsängsgymnasiet i Sala. Gymnasieskolan har medverkat i projektet Mitt lugn.Stillhet i förskolan – varför är det så viktigt?

Tisdag 30 oktober kl 13.30 – 14.00

Ann-Kristin Källström Sundgren är förskolechef på Förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping och pionjär med Drömmen om det godas arbete i förskolan.Samtal och fakta om hur arbetet med Drömmen om det godas enkla stillhetsmetoder kan minska stress, öka koncentration och lärande samt förbättra arbetsmiljön. Kom och lyssna till hur Förskolorna Armbandet och Kättsätter, pionjärer med arbetet i förskolan, lyckats och hur TP-förskolor, som arbetat med metoderna lite mer än ett år, också upplever en positiv utveckling med mer lugn och ro i vardagen.

Under samtalet får du möta: Marie Ryd, Ann-Kristin Källström-Sundgren, Ulrika Frisk och Anne Marie Brodén moderator: Marie Boris-Möller

Ulrika Frisk, Rektor på TP-förskolor med ansvar för tre förskolor i Vallentuna kommun. Förskolorna har under ett år och 2 månader arbetat med Drömmen om det godas metoder och nått goda resultat i att skapa lugna och fredliga barngrupper.

Anne Marie Brodén, ordförande Drömmen om det goda samt ledamot i regeringens Barnrättsdelegation.

Marie Boris-Möller, Generalsekreterare Drömmen om det goda