Stillhetens kraft – Öppna stunder i Eric Ericsonhallen

Tisdag 14 augusti 2018

I stillheten hämtar vi ny kraft och förnyar oss.

Välkommen till Eric Ericssonhallen måndagen den 3 september kl 18.00-19.30.

Arrangör: EIC , Eric Ericson International Choral Centre. Drömmen om det goda stödjer detta evenemang.

Öppna stunder arrangeras under hösten 2018 den 15 oktober och under våren 2019 den 14 januari, 11 mars och 29 april.

Öppna stunder i Eric Ericsonhallen

Måndagkvällar 3/9, 15/10, 2019: 14/1, 11/3, 29/4

Det finns ett obundet Stillhetsrum i FN-huset i New York, instiftat av Dag Hammarskjöld, för främjandet av inre frid som en väg till internationell fred och samspel. Det är nu dags att i Stockholm göra idén med detta rum tillgänglig för alla.

Idag vet vi att Hammarskjöld och alla hans föregångare inom meditation, såväl i öst som väst, var något livsnödvändigt på spåren. Stillhet och mindfulness utvecklar olika mentala styrkor som fokus, medkänsla och förmåga till lugn och reflektion. I boken ”Stillhetens Styrka” sammanfattar forskarna Daniel Goleman och Richard J Davidson den neurovetenskapliga forskning som stödjer detta.

Nu införs öppna stunder av stillhet i Eric Ericsonhallen:

* Mindfulness-baserade meditationer
* Klangskålar och annan meditativ inspiration med bl a Marie Bergman
* Toning med Anna Larsdotter Persson och Marie Bergman
* Integration – Värdegemenskap.

När: Fem måndagkvällar kl 18.00 – 19.30 insläpp 17.30 – 17.55
Spara datumen: 3/9, 15/10 (2018) och 14/1, 11/3, 29/4 (2019)
Var: Eric Ericsonhallen, Kyrkslingan 2, på höjden av Skeppsholmen
Arrangör och kontakt: Stiftelsen EIC, Eric Ericson International Choral Centre, Anna Larsdotter Persson www.ericsonchoralcentre.se med stöd hos olika stiftelser såväl som personer verksamma inom vård, forskning, utbildning, politik, näringsliv och olika religioner.
Inträde: Donation om 80 SEK eller mer som täcker omkostnaderna för den unika lokalen som drivs med ideella medel. Swish eller pengar vid entrén. Saknas medel så kontakta oss!

Detta är en förhandsinformation och ”Save the dates”.
Mer information kommer inför varje Stillhetsstund.