”Stunder av lugn och ro”

Onsdag 30 maj 2018

”Rörelse är viktigt – men också stillhet, särskilt i skolans värld som är full av intryck. På Utsäljeskolan i Huddinge finns tid avsatt för lugn och ro.”

I tidningen Skolfamiljens senaste nummer finns en artikel av Anna Fredriksson om Utsäljeskolan i Huddinge, som arbetar på ett fint sätt med Drömmens metoder. Under hösten har ett tiotal lärare utbildats genom de möjligheter som Folkhälsomyndigheten skapat.

Läs artikeln