Anne Marie Brodén intervjuad i Ekot och P4 Halland om projektet ”Mitt lugn”

Fredag 27 april 2018

I samband med Folkhälsomyndighetens rapport om psykisk ohälsa där skolan speciellt utpekas uppmärksammades projektet ”Mitt lugn”.

Anne Marie Brodén, ordförande i Drömmen om det goda,  intervjuades i Ekot den 26 april och i en lite längre intervju i P4 Halland under rubriken ”Mindfulness – ett verktyg för lugn och ro i skolan”.

Här kan du lyssna på intervjuerna!

Ekot (gå fram till tid 3:06-5:43)

P4 Halland ”Mindfulness – ett verktyg för lugn och ro i skolan”

Projektet ”Mitt Lugn” presenteras på Riksdagen 25 april

Torsdag 26 april 2018

  Projektet ”Mitt lugn” presenterades den 25 april på Riksdagen av projektgruppen i samband med ett seminarium som leddes av Anne Marie Brodén. Allmänna arvsfonden har under 3 år stöttat projektet.