Skärmar, stress och återhämtning – Ung Livsstil

Onsdag 28 mars 2018

Den 19 mars deltog Drömmen om det goda i den fullbokade konferensen Skärmar, stress och återhämtning som arrangerades av Ung Livsstil och hölls på Uppsala Konsert & Kongress.

Konferensen handlade bland annat om hur elever påverkas av skärmar, hur feedback kan öka motivationen till lärande och hur stress i klassrummet kan motverkas. Dagen avslutades på temat återhämtning. Marie Boris-Möller, Generalsekreterare för Drömmen om det goda och Anna Lundstedt, Fil Dr i Etnologi och utbildare i Drömmen om det godas stillhetsmetoder, talade om vikten av att få mer tid för lugn och ro, att minska stress/oro och öka inlärningsförmågan. Forskning och erfarenhet visar att regelbundna enkla övningar med Drömmen om det godas metoder ökar välbefinnandet och minskar stress, våld och aggressivitet. En liknande konferens kommer att hållas i höst.

Läs mer