Drömmen om det goda på fullsatt seminarium 30 oktober

Tisdag 28 november 2017

Fullsatt seminarium ”Stillhet på schemat” 30 oktober

Foto: Anette Tamm

Drömmen om det godas och Dana förlags monter på Skolforum var välbesökt på Älvsjömässan den 30-31 oktober. Här informerade Marie, Mona, Ewa, Florence och Ebba om Drömmen och våra stillhetsmetoder. Vi medverkade i det fullsatta seminariet ”Stillhet på schemat” den 30 oktober. Förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren, pionjär med stillhet för de yngsta med Drömmen om det goda, berättade om hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro på förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköpings kommun. Gymnasielärare Hans Kernell, verksam på Jämtlands Gymnasium i Östersunds kommun, delade med sig av sin långa erfarenhet av stillhet på gymnasiet och talade om sitt arbete med gymnasieprojektet ”Mitt Lugn”. Gymnasieeleven Jessica Klaff från Linköping berättade om sitt arbete som inspiratör för projektet ”Mitt lugn”. Generalsekreterare Marie Boris-Möller pratade om Drömmen om det godas verksamhet med att införa lugn och ro i förskolor och skolor. Tillsammans med Dana förlag lanserades Anna Bornsteins bok ”Stillhet i förskola och skola, steg för steg”, en bok som hon skrivit i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren.

Foton: Anette Tamm