Invigning av Meditativt skulpturstråk

Torsdag 28 september 2017

Den 24 september invigdes det meditativa skulpturstråket i Täby. En satsning på stillhet och eftertänksamhet i ett samarbete mellan Täby kommun, skulptören Carl-Gustaf Ekberg och Drömmen om det goda.

Stråket består av nio bronsskulpturer av Carl-Gustaf Ekberg utplacerade längs en vacker gångväg genom hela Centralparken. Meditationerna utgår från skulpturernas livsteman och har utformats av författaren Anna Bornstein utifrån Carl-Gustaf Ekbergs vision.

Gå in och lyssna på meditationerna här

För mer information om Centralparken se www.taby.se