”Psykisk hälsa” – en rättighet för alla unga

Fredag 30 juni 2017

Samtal om stressens påverkan på hälsan och vad som kan förändra och förbättra den psykiska hälsan för unga. Arrangör: S:t Lukas.

Foto: Anders Rosenberg

Psykisk ohälsa bland unga är ett ökande samhällsproblem.

Hur hittar vi lösningar för att tackla detta. Hur kan förebyggande insatser se ut?

Vad säger forskningen kring fungerande metoder vid stress, oro och depression? 

Nu är sommaren här och den inleds med en spännande vecka i Almedalen. 

Drömmen om det goda medverkar också i år i S:t Lukas välbesökta seminarium.

Välkommen den 7 juli kl 8.45-10.15.

Plats: Ideella Trädgården, Birgers gränd 7, ingång Almedalen. 

Program att skriva ut! St Lukas Folder Almedalen 2017

Länk för anmälan: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48427

Drömmen om det goda har under 20 år arbetat med skolor och experter och lyft betydelsen av lugn och ro för barn och unga i förskolor, grundskolor och gymnasier. Ett utbildningsmaterial finns utvecklat för de 1200 lärare som senaste 5 åren inspirerats och utbildats. Mycket goda resultat finns för över 10000 barn och unga som varje dag får möjlighet att arbeta med korta stunder av stillhet. Vår erfarenhet visar att barn och unga har lätt att ta till sig övningarna och att man efterfrågar mer när man provat på. Vi ser att enkel Mindfulnessbaserad stillhetsträning under dagen gör underverk för barn och elever i alla åldrar, men också för stressade lärare.

I det 3-åriga projektet  ”Mitt Lugn”, som stöds av Allmänna Arvsfonden, tränar elever medveten närvaro för att uppnå ökad studiero och avhjälpa stressen. Resultaten efter 2 år är glädjande med ca 1800 elever som tränat på skoltid och som med appen ”Mitt Lugn” även haft stöd att träna på fritiden.

Drömmen om det godas verksamhet, grundar sig på erfarenhet och forskning, stöds också av Folkhälsomyndigheten och Gålöstiftelsen.