Anna Bornstein tilldelas priset Pennan 2017 av Humanism & Kunskap

Onsdag 24 maj 2017

Drömmen om det goda gläds över att Anna Bornstein den 6 juni får ta emot Humanism & Kunskaps pris ”Pennan” 2017 på Anundshög norr om Västerås. Priset ges till en författare, journalist som utfört en extraordinär insats i humanismens tjänst. Hon har röstats fram av Humanism & Kunskaps medlemmar och tilldelas priset framför allt för skolprojektet Drömmen om det goda, för att hon ”oförtröttligt i tjugo år arbetat med Drömmen om det goda, som praktiseras i många skolor med goda resultat.” Förutom författare, journalist och föreläsare är Anna Bornstein initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda som verkar inom förskola och skola för lugn och ro med övningsformer som Stillhet, Beröring, Reflektion och Rörelse.