Frukostmöte på Stockholm stads utbildningsförvaltning

Tisdag 18 oktober 2016

Lugn och ro i skolan? Varför är det så viktigt för hjärnan?

Den 10 november håller Drömmen om det goda ett frukostmöte på Stockholms stads utbildningsförvaltning. Marie Ryds föreläsning På hjärnans villkor! ger insikt i och förståelse för hjärnans naturlagar.

Jan Holmquist, gymnasiedirektör och Lena Hanberg, avdelningschef för lärande och elevhälsa Stockholms stad önskar välkomna. Marie Boris-Möller, generalsekreterare för Drömmen om det goda, berättar om våra metoder och arbete på förskolor och skolor. Vår ordförande Anne Marie Brodén informerar om projektet ”Mitt Lugn”, som hon är samordnare för. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden för och av gymnasieungdomar.

Marie Ryd

På hjärnans villkor!

Hur kan ny kunskap om hjärnan komma till nytta i människors vardag och i din vardag som pedagog och ledare? Hur kan du lära känna din hjärna, och förstå andras?

Maries föreläsning fokuserar på hur hjärnan fungerar och att vi måste lära oss att beakta vissa av dess biologiska principer när det kommer till förmågor som beslutsfattande, minne, relationer, teamarbete, fokus, flow och närvaro. Hon kallar det hjärnans naturlagar. Marie Ryd är bland annat doktor i medicinsk vetenskap och vetenskapsjournalist. Med ett förflutet som forskare på Karolinska Institutet kan hon den vetenskapliga metoden och disputerade 1992 inom molekylärbiologi, mikrobiologi och immunologi.