Förskolebiennalen 17–18 oktober

Tisdag 18 oktober 2016

q20-qualiscert-pa-armbandet-2014-marie-boris-moller

Lugn och ro i förskolan

Hur kan enkla metoder skapa en miljö för barn och pedagoger utan stress? Hur skapar vi en miljö med goda förutsättningar för hälsa, lärande och utveckling? Forskning och lång beprövad erfarenhet visar talande resultat.

Den 17-18 oktober väntas 800-1000 deltagare 2016 på Louis De Geer konsert & konferens i Norrköping. Utöver forskare och personal från förskolan så deltar även tjänstemän och politiker med ansvar för förskolefrågor.

Drömmen om det goda och Förskolorna Armbandet och Kättsätter samverkar på årets Förskolebiennal i Norrköping i samband med en workshop den 18 oktober i utställningshallen. Ett flertal pedagoger deltar tillsammans med barn från förskolorna Armbandet och Kättsätter. Marie Boris Möller, generalsekreterare Drömmen om det goda samt ett flertal pedagoger deltar tillsammans med barn från förskolorna Armbandet och Kättsätter under ledning av Cecilia Lindström.

Program

11.30 – 11.45

Lugn och ro  i förskolan, Marie Boris-Möller, generalsekreterare Drömmen om det goda

Hur har arbetet med att skapa goda förutsättningar för hälsa,lärande och utveckling skapats? Forskningen, läroplanen och en lång erfarenhet visar att enkla mindfulnessbaserade övningar skapar nya möjligheter för barn och pedagoger med minskad stress och förbättrad arbetsmiljö som resultat.  

11.45 – 12.15

Pröva på!!

Personal och barn från Förskolorna Armbandet och Kättsätter under ledning av Cecilia Lindström

Rörelse; Barnqigong ”Fågeln” och ”Tigern”

Beröring; Massage

Rörelse; Naturyoga ”Solen”, ”Vinden” och ”Kretsloppet

Stillhet  – Stillhetsövning ”Havet”