Insiktsfullt ledarskap

Torsdag 30 juni 2016

Projektet ”Mitt Lugn” medverkar i St Lukasstiftelsens workshop den 8 juli kl 9.15 -12.00 i Almedalen.

Jessica Lilo, projektledare för gymnasieprojektet ”Mitt Lugn” berättar om hur gymnasieelever ska kunna få stöd och också stödja varandra på väg in i vuxenlivet!

Projektet, som är nationellt,  ger elever stöd genom samtal och mindfulnessövningar.

Projektet drivs av den ideella organisationen Drömmen om det goda med stöd från Arvsfonden.

Plats: Ideella trädgården, Birgers Gränd 7, ingång Almedalen