Lugn gör en mer glad! :-)

Torsdag 18 februari 2016

Av Jessica Lilo

På dagens workshop på Campus Manilla följer blivande workshopledare Ann Nystrand från Göteborg med. Efteråt äter vi lunch och läser elevernas reflektionerna och gläds åt det positiva gensvar vi får! Ann rörs till tårar några gånger av elevernas beskrivning av sin situation och den press och stress de upplever.

Elevreflektioner Mitt Lugn

Elevreflektioner Mitt Lugn