Kan du följa med till vår svenskalektion och göra fler övningar? Snälla!

Fredag 5 februari 2016

Jessica Lilo mini

Jessica Lilo

Eleverna på Campus Manilla är engagerade och aktiva under den första workshopen i deras skola. De delar generöst med sig av sina erfarenheter av stress och de problem som följer. De reflekterar över varandras inspel och en givande diskussion följer efter var workshopfråga. När vi sedan gör övningarna är fler av dem förvånade över att de känner så stor skillnad direkt.

När vi är klara är det några som inte reser sig för att gå till nästa lektion. Jag tolkar det som att de önskar kontakt. På allvar ber en av flickorna: ”Kan du följa med till vår svenskalektion och göra fler övningar? Snälla!” Jag ler men hon fortsätter:” Jag skulle vilja göra några låååånga avslappningar. Kan vi inte fråga svenskläraren?”