Vi gör en föreläsning! Och en prova-på-grej! Vi delar med oss!

Onsdag 20 januari 2016

Jessica Lilo

Jessica Lilo

Idéerna är många när eleverna på barn-och fritidsprogrammet i Ållebergsgymnasiet i Falköping får frågan hur de skulle kunna sprida övningarna vi gjort tillsammans i projektet. Vill de sprida dessa övningar vidare? Ja, de allra flesta vill det.

Vi gör en föreläsning!