Vi kan göra det här under vår APL!

Onsdag 14 oktober 2015

Jessica Lilo

Jessica Lilo

På Ållebergsgymnasiet i Falköping förbereder sig eleverna i åk 2 på barn- och fritidsprogrammet för sin APL-period som börjar efter höstlovet. I åtta veckor har de fått göra övningar i medveten närvaro på lektionstid. Nu planerar flera av eleverna att ta med sig övningarna och göra på dem på sina APL-platser så som fritidshem, förskolor, grundskolor och verksamheter för funktionsnedsatta. Årskurs 3, som som alla har inriktining fritid- och hälsa har också praktiserat mindfulness i skolan hela terminen. De pratar om hur övningarna kan hjälpa dem inför perioden med mycket prov som börjar nu.

Inför mitt besök idag har eleverna skriftligt fått berätta om sina förväntningar på dagens workshop. De allra flesta skriver att de ser fram emot att få göra avslappnande övningar och att de vill få fler (nya) övningar att göra. Flera vill göra fler beröringsövningar. Helst vill de ha övningar som ljudfiler. Några skriver att de ser fram emot att få nya perspektiv på stress och att de har lärt sig mycket på våra andra workshoparna om de bakomliggande fysiologiska responserna på stress och avslappning. ”All info om stress & avslappning är viktigt för mig att ta till mig och ha i bakhuvudet” skriver en elev.

Efter att ha tränat några av övningar tillsammans får eleverna frågan om de vill fortsätta med de här övningarna för egen del. 75% av eleverna i årskurs 2 svarar ja (17 av 23) och i åk 3 svarar alla utom en elev att de vill fortsätta.  Många av dem skriver att de vill fortsätta göra övningar i skolan men flera lägger också till att de kommer att göra övningar hemma.

”Jag gör övningar som inte syns dagligen som andning och känna igenom kroppen.”

”Jag har lärt mig att koncentrera mig på ett annat sätt. Bra att det är så lätt att göra när som helst på dagen.”

”Jag känner mig lugn och avslappnad nu. Jag kommer att ta med mig beröringsövningen och massagen. Jag har svårt att koncentrera mig på övningarna så jag föredrar massage.”

”Jag tänker att jag ska försöka slappna av mer nu när jag har prov. Ska testa nån övning innan prov.”

”Jag tar med mig att låta hjärnan vila mer genom att inte kolla på telefonen när jag ska gå och lägga mig.”

På frågan om de vill lära ut/göra övningarna med andra svarar 2/3 av eleverna i årskurs 3 JA. I årskurs 2 är det fler som känner sig osäkra på om de skulle klara av det, men 60 % svarar ja på frågan. Eleverna spånar tillsammans på idéer på olika sammanhang de kan göra övningarna i. Förutom under APL och på träningar kommer förslag om tjejkväll med massage, och direkt kontras det med grabbkväll med massage. Här står massage högt i kurs!

Vi kan göra det här under vår APL!