Drömmen om det goda-förskolor topprankas av Qualis

Onsdag 17 december 2014

Förskolorna Armbandet och Kättsätter hamnade i Sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014, en rolig och välkommen bekräftelse på förskolornas mångåriga arbete med stillhetsövningar för barn 1-5 år.

– Drömmen om det goda som genomsyrar vår verksamhet skapar goda förutsättningar för barns utveckling och lärande, säger förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren.

Barnen är, enligt Qualisrapporten, utforskande och nyfikna. Engagemang, glädje och positivt bemötande präglar de båda förskolorna. De ges tillfälle att reflektera, lyssna och tala inför andra, hitta sin inre kraft, lägga grunden till en god självkänsla samt en inre självständighet.

Läs vidare här

Läs Qualis Granskningsrapport Armbandet och Kättsätters förskolor i Norrköping 2014