Rapport från gymnasiefronten – Elever gillar stillhet

Onsdag 17 december 2014

Det kom ett mail för några dagar sedan från Ylva Ramsell, lärare i hälsa och idrott på Rudbecks gymnasium….

När solen kommer fram över Edsviken brukar vi passa på och ha lektion vid platån med hög utsikt över hela viken ovanför Edsbergs slott. Den här dagen var jag sen, småsprang till platån försjunken i tankar. När jag kom närmare såg jag alla elever stå längst ut vid klipporna helt avslappnade i sin egen stillhet. Jag blev mycket tagen. Det var andaktsfullt, jag kunde bara tacka.

Läs Ylvas mail

Förskolebarn efterfrågar stillhet

Onsdag 17 december 2014

Frukostmötena hos Drömmen om det goda är en oas för rektorer och lärare som behöver en stunds lugn och ro och inspiration. Så tänkte vi oss när vi startade vår nya giv. Den här morgonen bjöd vi in Ann-Kristin Källström Sundgren framgångsrik pionjär med stillhet för de minsta. Det är i förskolan man lägger grunden för ett balanserat liv, förklarar hon.

Läs om Ann-Kristins erfarenheter i förskolan

Läs mer:

”Mindfulness ger barn ro”, Förskolan, nr 10 2014

”De drömmer om det goda livet”, Förskolan, nr 10 2014

Lyssna på programmet i UR!

Lärarrummet, UR 2012 – intervju med Ann-Kristin Källström Sundgren

Drömmen om det goda-förskolor topprankas av Qualis

Onsdag 17 december 2014

Förskolorna Armbandet och Kättsätter hamnade i Sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014, en rolig och välkommen bekräftelse på förskolornas mångåriga arbete med stillhetsövningar för barn 1-5 år.

– Drömmen om det goda som genomsyrar vår verksamhet skapar goda förutsättningar för barns utveckling och lärande, säger förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren.

Barnen är, enligt Qualisrapporten, utforskande och nyfikna. Engagemang, glädje och positivt bemötande präglar de båda förskolorna. De ges tillfälle att reflektera, lyssna och tala inför andra, hitta sin inre kraft, lägga grunden till en god självkänsla samt en inre självständighet.

Läs vidare här

Läs Qualis Granskningsrapport Armbandet och Kättsätters förskolor i Norrköping 2014

Naturyoga för en bättre värld

Onsdag 17 december 2014

Jessica Lilo

Stå med fötterna höftbrett isär, böj lätt på knäna och låt överkroppen hänga ned mot golvet. Du är ett frö i marken, omsluten av varm mjuk jord. Livskraften vaknar till liv. Fröet är fullt av möjligheter och kan bli vad som helst – en vacker blomma, ett grässtrå eller kanske ett stort träd. Långsamt börjar fröet gro och växer upp ur marken.

I Naturyoga, som används i Drömmen om det goda, får vi uppleva hur det känns att vara olika delar av naturen, Hur känns det att vara ett frö, regn eller ett grässtrå? Hur är det att vara solen? Vi får uppleva naturen genom vår egen kropp och fantasi och samtidigt lära känna oss själva bättre.

Läs mer om Naturyoga här

Oron ligger djupare inom skolvärlden

Onsdag 17 december 2014

Joakim Byström

Hela 2014 har varit något av skolans år – inte minst i media. Uppmärksamheten har varit konstant från första till sista dag. Januari inleddes hårt med rapporter om fortsatt vikande resultat i PISA, och sedan eldades helheten på under en tuffare valrörelse än på mången god dag. Alla framkastade tankar kring förändring kommer givetvis ta sin tid, men det har verkligen talats om det mesta från resultat, löner, arbetsmaterial, klasstorlek, inspiration, lokaler, utbildningsfokus och förstelärare.

Fast om man ser till arbetssituationen inom skolan i ett riktigt långsiktigt perspektiv var det ändå inte något av de nämnda områdena som bör betraktas som årets viktigaste ögonöppnare. Det är istället det faktum att ett flertal undersökningar samfälligt placerat sitt sökarljus på uttryck av tilltagande oro, ångest och påfrestningar – så väl bland personal som elevgrupper. I en större helhet hänger vissa saker och omständigheter självfallet samman. Det ena ger, eller driver på det andra. Men totalt målades det ändå upp en illavarslande bild.

Läs hela artikeln här