#lust14 – 28-29 oktober 2014

Söndag 26 oktober 2014

Drömmen om det goda deltar i Norrlands största skolutvecklingskonferens. Anna Bornstein, initiativtagare till Drömmen om det goda, finns på plats som talare under titeln ”Lugn och ro i skolan”. Konferensen har mer än 2000 föranmälda deltagare!

Vad är #lust14?

Ordet lust står för ett lustfyllt lärande i förskola och skola eller ”with a yearning for learning” – med längtan efter att lära! Fokus kommer att ligga på barnet och eleven. Med ledorden motivation, engagemang och glädje kommer vi att försöka skapa en skolutvecklingskonferens där det finns något för såväl förskola som skola.

Vem riktar sig #lust14 till?

Målgruppen är pedagoger, tjänstemän, skolpolitiker och andra verksamma inom skolan. I huvudsak är konferensen öppen för skolfolk verksamma i Jämtlands län. Under konferensen kommer det att erbjudas ett utbud av föreläsningar, seminarier och kulturprogram i likhet med den tidigare kulturattacken. För mer information om konferensen se http://www.lust14.se/