”Varför kopplar vi inte ihop vår kunskap?”

Tisdag 24 juni 2014

En intressant artikel av Ulla Granqvist i Östersundsposten som fångar det rådande läget i skolan och som för fram Drömmen om det godas metoder som en dellösning på problemet.

”Barn och ungdomar lever i en ström med ständig stimulans som skapar stress. Vi vet att många drabbas av psykiska ohälsa. Vi vet att den svenska skolan i den sista Pisa rapporten fick underkänt. Det är den ena sidan……på andra sidan vet vi via forskning att regelbunden meditation ökar koncentration och inlärningsförmåga, minne, självkontroll, hälsa välmående och socialt beteende”.

Läs artikeln här:

Reflektion, Östersundsposten, 2014-03-22