Elever saknar arbetsro i skolan

Torsdag 20 februari 2014

av Anna Bornstein

Skollagen kräver sedan 2011 en skolmiljö präglad av trygghet och studiero för alla elever. Bristande arbetsro har länge varit ett problem i svenska skolor, men trots medvetenhet om problemet har inte förhållandena förbättrats. Två av tre grundskolor i Stockholm får kritik av skolinspektionen för bristande trygghet och studiero. I Stockholm och Malmö har mindre än hälften av eleverna i åk 8 arbetsro på lektionerna, enligt enkätundersökningar som genomförts av kommunerna på samtliga skolor i Malmö, Stockholm och Göteborg. Hörselskydd i klassrum runt om i landet blir allt vanligare! Allt enligt enkätundersökningar som genomförts av kommunerna på samtliga skolor i Malmö, Stockholm och Göteborg. Även de yngre eleverna saknar arbetsro. I Malmö uppger även 12 och 14 år gamla elever att de aldrig, sällan eller bara ibland har arbetsro. Skolinspektionens egen undersökning av 435 skolor över hela Sverige, även på landsorten, får liknande resultat och bekräftar att även yngre elever upplever att de blir störda. (Våren 2012).

Höga ljudnivåer på förskolan är ett stort arbetsmiljöproblem som drabbar både vuxna och barn. Forskning visar att ljudnivån inom förskolan ligger över 70 decibel i snitt under en arbetsdag, vilket är mycket tröttande och kan skapa svåra stressreaktioner. Det är en varierande ljudbild med plötsliga toppar i form av skrik, slammer, omkullvälta stolar och bullriga leksaker. Personal drabbas ofta av ljudtrötthet, tinnitus och stress. I samband med publiceringen av de försämrade Pisaresultaten förklarade docent Per-Olof Bentley som medverkade i rapporten ”Det måste vara lugn och ro i klasserna. Det spelar ingen roll om man utökar undervisningen om ungarna sitter och sysslar med helt andra saker.” Skollagen kräver sedan 2011 en skolmiljö präglad av trygghet och studiero för alla elever. Bristande arbetsro har länge varit ett problem i svenska skolor, men trots medvetenhet om problemet har inte förhållandena förbättrats. Vi finns till för att hjälpa upp situationen. Stöd oss gärna som medlem!

Vad kan vi göra åt problemet? Dream of the Goods recept är att väva in korta stillhetsövningar i förskolans och skolans vardag. Övningarna är lätta att göra och har visat sig effektiva. De är uppskattade av såväl barn och elever, som lärare.

Forskning med Drömmen om det goda-metodiken visar att med små insatser under kort tid (två gånger i veckan i 8 veckor) kan förhållandena väsentligt förbättras. En studie med högstatideelever visar på resultat som minskad psykisk ohälsa, mindre emotionella problem, mindre stress, förbättrade relationer till kamrater, förbättrad trivsel i skolan och en tendens till förbättrad självbild.

Stöd vårt arbete som medlem i vår ideella förening Dream of the Good. Medlemsavgift 200 kr/år. Betala in på plusgiro 628841-9. Glöm inte att skriva ditt namn och adress på inbetalningen så vet vi att det är just du som blivit medlem.