Drömmen om det goda i Sydafrika

Torsdag 2 januari 2014

Gillar barn i Sydafrika stillhetsmetoder? När Margareta Rosenquist fick höra från skolor i Sydafrika att deras elever är lika stressade som svenska elever, beslöt hon sig för att resa dit. I oktober genomförde hon och Cecilia Grönwall en workshop i Drömmen om det goda i Wellington, som ligger 80 km nordväst om Cape Town, i Sydafrika. Margareta är en erfaren speciallärare, utbildad i Fredskraft- och barnqigong och instruktör i Drömmen om det Godas metoder för lugn och ro. Cecilia Grönwall stod för organisationen och utförandet av workshopen i samarbete med Kidz2Kidz South Africa, där Cecilia är aktiv både i projekt och i styrelsen.

Till Workshopen inbjöds ca 20 lärare från lika många 6–årsverksamheter till mellanstadiet, från skolor i townships som Khayelitsha och Lavender Hill till en av de bästa skolorna i Cape Town, i välbärgade Claremont. Även några psykologistudenter från Europa och Sydafrika, och två volontärer från välgörenhetsorganisationen Kidz2KidzPsykologi deltog.

”Dagarna innan vår workshop undrade vi nog båda hur detta skulle tas emot, uppfattas och tilltala deltagarna. Från början bestämde vi oss att vara MYCKET öppna och lyhörda och ”go with the flow” samt anpassa oss efter deltagarnas kunskap och erfarenheter,” skriver de. ”Och från en viss förundran vid första övningen – Moving with Nature till det fantastiska gensvaret vi båda fick redan efter första dagen – då visste vi att det var uppskattat – och efterlängtat! Redan på morgonen den andra dagen fick vi berättat för oss hur deras lugn efter den första dagen, hade smittat av sig både på familj och vänner!

”Vi förstår alla att en 2 dagars workshop i underbar miljö inte kan förändra stressiga och stökiga miljöer”, sammanfattar Cecilia sina upplevelser. ”Men det finns en stor efterfrågan och nyfikenhet efter mer kunskap både teoretisk och praktiskt – ett frö har såtts i klassrummen i 20 olika skolor i och omkring Cape Town.

”Tack till alla som medverkat till att denna resa och workshop blivit möjlig.

Läs hela berättelsen om hur metodiken togs emot i Sydafrika