När min mamma är stressad kramar jag henne

Torsdag 2 januari 2014

– Min mamma är stressad ibland.

– Min också. Jag märker att hon måste ta grejorna så fort och att hon kör sin bil fort. Då säger jag, mamma sluta vara stressad. Då saktar hon ner litet.

– När min mamma är stressad kramar jag henne!

– Min pappa är mest stressad. I dag var han stressad tre gånger.

– Hur märker du det?

– Han blir upprörd. Han skriker och så. Och så låser han inte dörren!

Alla föräldrar skulle höra barnen på förskolan Asken i Vessingebro resonera om stress i UR:s Skolministeriet i programmet Mindfulness i skolan. Louisa Haag är med och rapporterar från en Drömmen om det goda-kurs för lärare i Oskarshamn. Programmet ger en balanserad bild, med intervjuer med lärare, barn, och föräldrar. Du får även höra forskaren och psykologen Yvonne Terjestam och representanter för Drömmen om det goda.

Lyssna på programmet

Drömmen om det goda i Sydafrika

Torsdag 2 januari 2014

Gillar barn i Sydafrika stillhetsmetoder? När Margareta Rosenquist fick höra från skolor i Sydafrika att deras elever är lika stressade som svenska elever, beslöt hon sig för att resa dit. I oktober genomförde hon och Cecilia Grönwall en workshop i Drömmen om det goda i Wellington, som ligger 80 km nordväst om Cape Town, i Sydafrika. Margareta är en erfaren speciallärare, utbildad i Fredskraft- och barnqigong och instruktör i Drömmen om det Godas metoder för lugn och ro. Cecilia Grönwall stod för organisationen och utförandet av workshopen i samarbete med Kidz2Kidz South Africa, där Cecilia är aktiv både i projekt och i styrelsen.

Till Workshopen inbjöds ca 20 lärare från lika många 6–årsverksamheter till mellanstadiet, från skolor i townships som Khayelitsha och Lavender Hill till en av de bästa skolorna i Cape Town, i välbärgade Claremont. Även några psykologistudenter från Europa och Sydafrika, och två volontärer från välgörenhetsorganisationen Kidz2KidzPsykologi deltog.

”Dagarna innan vår workshop undrade vi nog båda hur detta skulle tas emot, uppfattas och tilltala deltagarna. Från början bestämde vi oss att vara MYCKET öppna och lyhörda och ”go with the flow” samt anpassa oss efter deltagarnas kunskap och erfarenheter,” skriver de. ”Och från en viss förundran vid första övningen – Moving with Nature till det fantastiska gensvaret vi båda fick redan efter första dagen – då visste vi att det var uppskattat – och efterlängtat! Redan på morgonen den andra dagen fick vi berättat för oss hur deras lugn efter den första dagen, hade smittat av sig både på familj och vänner!

”Vi förstår alla att en 2 dagars workshop i underbar miljö inte kan förändra stressiga och stökiga miljöer”, sammanfattar Cecilia sina upplevelser. ”Men det finns en stor efterfrågan och nyfikenhet efter mer kunskap både teoretisk och praktiskt – ett frö har såtts i klassrummen i 20 olika skolor i och omkring Cape Town.

”Tack till alla som medverkat till att denna resa och workshop blivit möjlig.

Läs hela berättelsen om hur metodiken togs emot i Sydafrika

Drömmen om det goda i Norge

Torsdag 2 januari 2014

I september 2013 tog det norska nätverket steget och skapade en egen förening för att bättre kunna administrera Drömmen om det goda-verksamheten i Norge. Drömmen om det goda har sedan 2003 givit kurser och seminarier i Norge där intresset är stort för stillhets- och mindfulnessmetoder i förskolan och skolan. På Universitetet i Tromsø har man i flera år anordnat ett flertal heldagsseminarier för studenter på Fredsstudiecentret och Lärarutbildningen. Cirka ett 100-tal lärare från den norska förskolan och skolan har utbildats och många arbetar redan med metodiken. Den senaste grundkursen hölls i Oslo i februari med 35 deltagande lärare från alla nivåer av skolan.