Barn med ADHD mår bättre av stillhetsövningar

Söndag 1 december 2013

ADHD-symptomen visade sig minska med 35% hos barn som fått diagnos på sjukdomen i en australiensisk studie. Barnen mediterade två ggr i veckan på sjukhus och två gånger om dagen hemma. Resultatet visade att barnens koncentrationsförmåga ökade, skolgången blev lättare, föräldrarna gladare och mindre stressade. Förbättringar konstaterades när det gällde barnens beteende, självbild och förhållande till kamrater. Barnen sade att de sov bättre och var mindre oroliga hemma.

48 barn under 12 år samt deras föräldrar deltog i studien som pågick i 6 veckor. De stillhetsmetoder som användes var enkla visualiseringar, naturövningar och musik.

– Sådan stillhetsträning ger människor en möjlighet att landa i nuet, förklarar Dr Ramesh Manosha, en av de forskare som utförde studien. Och barn i allmänhet är naturligt meditativa, de lever i nuet. De här övningarna ger de barn som har förlorat sin naturliga förmåga ett verktyg för att hitta den igen och återvända till ett för barn normalt tillstånd. (1

I en annan studie, en klinisk utvärdering av mindfulnessträning med en grupp ungdomar med ADHD, beteendestörningar såväl som autistiska störningar med utagerande symptom fann man efter åtta veckor en avsevärd förbättring, som också bekräftades av föräldrarna.

Förbättringen gällde bland annat förmåga till uppmärksamhet, glädje, uttalad internaliserings- såväl som externaliseringsproblematik. Ungdomarna upplevde en kraftig förbättring när det gällde personliga mål, självkontroll och att de fick bättre resultat på test som gällde att bevara uppmärksamheten. Föräldrarna rapporterade förbättring av barnens mål, externaliserings- och koncentrationsproblematik, självkontroll, uppmärksamhet/hänsyn till andra och tillbakadragenhet. (2

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och hyperaktivitet. Diagnoserna av ADHD bland barn och ungdomar har mer än fördubblats de senaste åren. Cirka 5 procent av alla barn och unga i Sverige anses ha en ADHD-diagnos, och lika många har mildare ADHD-symptom.

Förskrivningen av centralstimulerande, narkotikaklassade mediciner ökar. På kort sikt kan man se goda effekter på inlärningsförmåga och socialt beteende men medicinen kan ge biverkningar i form av minskad aptit, insomningssvårigheter och orolig sömn. Man vet än så länge mycket litet om de långtgående effekterna, trots att medicinen ofta används under många år.

1) Clin Child Psychol Psychiatry October 2004 vol. 9 no. 4 479-497

2) Bögels, S., Hoogstad, B., van Dun, L., de Schutter, S. & Restifo, K (2008). Mindfulness training for adolescents with externalizing disorders and their parents. Behaviour and Cognitive Psychotherapy, 36, 193 – 209. Samuel Weiser, *INC; York Beach.