Lugn och ro eftertraktat i skolor på Nya Zeeland

Fredag 10 maj 2013

May Adams, grundskole- och gymnasielärare på Nya Zeeland, har klarat sitt heltidsarbete i skolans stressfyllda miljöer genom att öva stillhet. ”Stillhetsövning förändrade mitt liv. Jag utvecklade förmågan att snabbt lösa upp stressen och nå djupa nivåer av inre vila”, berättar hon. Stillhet spelade en stor roll för hennes egen livskvalitet och välbefinnande. Därför förde hon in fem minuters stillhet på sina lektioner för att hjälpa även eleverna att slappna av. Trots sina egna goda erfarenheter häpnade hon över de positiva resultaten.

I dag är hon pionjär med Drömmen om det goda på Nya Zeeland och verkar för att Drömmen om det goda-metodiken ska bli en obligatorisk del av det dagliga schemat i fler skolor. ”Stillhet börjar där modern psykologi slutar”, säger hon. ”Den finns bortom alla ord och analyser – en form av erfarenhet och vara som vi alla behöver för att hitta balans i vårt intensivt aktiva samhälle.”

Läs Anna Bornsteins artikel i The New Zealand Journal of Teachers´ Work Issue 2, 2012