Vad gör man på ett Drömmen om det goda-dagis?

Fredag 12 april 2013

Vad gör man på ett Drömmen om det goda-dagis som man inte gör på en annan förskola? Den frågan ställde reportern i programmet Måndagsgästen till förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren den 14 jan i P4 Östergötland. Ann-Kristin är pionjär med Drömmen om det goda-metodiken på förskolan och är chef för förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping. förskolorna certifierades nyligen till Sveriges första Drömmen om det goda-förskolor.

– Vi har en väl avvägd dagsrytm där barnen får massage och lär sig att massera varandra barn till barn från 1 års ålder. Barnen får rörelse som yoga och qigong, de får också ägna sig åt stillhet och reflektion, berättar Ann-Kristin.

Enligt uppdraget från läroplanen ska pedagoger och barn reflektera tillsammans. Barnen ska få modet att prata inför andra, de ska kunna uttrycka sig men också lyssna uppmärksamt på andra. De ska lära sig empati och medkänsla och att mötas med engagemang och respekt, berättar Ann-Kristin, som är en av ledarna i kommunens arbete med implementering av den nya läroplanen i förskolorna.

Hör hela intervjun med Ann-Kristin Källström Sundgren här

En längre intervju med föreskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren och ett reportage om arbetet med Drömmen om det god-metodiken på förskolorna Armbandet och Kättsätter sändes i P1:s populära programserie Lärarrummet förra året.

Programmet som gick i repris nyligen kan du höra här