Drömmen om det goda lyfts i rapport om den psykiska ohälsan bland barn och unga

Fredag 12 april 2013

Drömmen om det goda lyfts som ett effektivt förebyggande redskap i Anne Marie Brodéns rapport ”Från utanförskap till innanförskap, om barns psykiska ohälsa”. Anne Marie är riksdagsledamot (M) och skrev rapporten på uppdrag av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. 

”Ett exempel som vi lyssnat på är ”Drömmen om det goda” som inkluderar stillhet, beröring, reflektion, livssamtal och yoga. Verksamheten kan ge verktyg till lärare att lära ut lugn- och ro metoder till elever i alla åldrar. Visionen är att skapa trygga barn med god självkänsla och en väl utvecklad empatiförmåga. Dessa är effektiva redskap bland annat för att förebygga den växande psykiska ohälsan som förekommer ofta pga mobbing. Norrköpings kommun arbetar med denna metod sedan flera år.” skriver Anne Marie Brodén.

– Det är oerhört viktigt att stödja barn och unga i deras skolmiljö. Att elever med begynnande psykiska besvär får stöd och hjälp tidigt är nödvändigt för den enskilda eleven men även för att undvika framtida problem och stora samhällskostnader, förklarar hon.

Själv har Anne Marie haft stor glädje av stillhetsövning, både under sina tio år som landstingsråd i Halland, där hon arbetade med ekonomi, folkhälsofrågor, sjukvård och tillväxtfrågor, och nu under tiden i riksdagen. Hon sitter i kulturutskottet som ansvarig för kultur och folkbildning med stort fokus på kultur och hälsa, jobbar med utsatta barn och unga i Moderaternas arbetsgrupp och är också ledamot i Allmänna Barnhusets styrelse.

– Som politiker har man ett ansvar att gripa sig an de svåra frågorna i samhället. Man hanterar makt, hamnar i konflikter, ens dagar är fyllda med möten och sammanträden. Då kan stillheten hjälpa en att ta hand om sig själv, man får tillgång till hela sin intelligens och känsla. Och så ger den självkännedom och integritet så att man kan förbli sig själv, även i mycket pressande situationer, förklarar hon.