Vad gör man på ett Drömmen om det goda-dagis?

Fredag 12 april 2013

Vad gör man på ett Drömmen om det goda-dagis som man inte gör på en annan förskola? Den frågan ställde reportern i programmet Måndagsgästen till förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren den 14 jan i P4 Östergötland. Ann-Kristin är pionjär med Drömmen om det goda-metodiken på förskolan och är chef för förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping. förskolorna certifierades nyligen till Sveriges första Drömmen om det goda-förskolor.

– Vi har en väl avvägd dagsrytm där barnen får massage och lär sig att massera varandra barn till barn från 1 års ålder. Barnen får rörelse som yoga och qigong, de får också ägna sig åt stillhet och reflektion, berättar Ann-Kristin.

Enligt uppdraget från läroplanen ska pedagoger och barn reflektera tillsammans. Barnen ska få modet att prata inför andra, de ska kunna uttrycka sig men också lyssna uppmärksamt på andra. De ska lära sig empati och medkänsla och att mötas med engagemang och respekt, berättar Ann-Kristin, som är en av ledarna i kommunens arbete med implementering av den nya läroplanen i förskolorna.

Hör hela intervjun med Ann-Kristin Källström Sundgren här

En längre intervju med föreskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren och ett reportage om arbetet med Drömmen om det god-metodiken på förskolorna Armbandet och Kättsätter sändes i P1:s populära programserie Lärarrummet förra året.

Programmet som gick i repris nyligen kan du höra här

Drömmen om det goda lyfts i rapport om den psykiska ohälsan bland barn och unga

Fredag 12 april 2013

Drömmen om det goda lyfts som ett effektivt förebyggande redskap i Anne Marie Brodéns rapport ”Från utanförskap till innanförskap, om barns psykiska ohälsa”. Anne Marie är riksdagsledamot (M) och skrev rapporten på uppdrag av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. 

”Ett exempel som vi lyssnat på är ”Drömmen om det goda” som inkluderar stillhet, beröring, reflektion, livssamtal och yoga. Verksamheten kan ge verktyg till lärare att lära ut lugn- och ro metoder till elever i alla åldrar. Visionen är att skapa trygga barn med god självkänsla och en väl utvecklad empatiförmåga. Dessa är effektiva redskap bland annat för att förebygga den växande psykiska ohälsan som förekommer ofta pga mobbing. Norrköpings kommun arbetar med denna metod sedan flera år.” skriver Anne Marie Brodén.

– Det är oerhört viktigt att stödja barn och unga i deras skolmiljö. Att elever med begynnande psykiska besvär får stöd och hjälp tidigt är nödvändigt för den enskilda eleven men även för att undvika framtida problem och stora samhällskostnader, förklarar hon.

Själv har Anne Marie haft stor glädje av stillhetsövning, både under sina tio år som landstingsråd i Halland, där hon arbetade med ekonomi, folkhälsofrågor, sjukvård och tillväxtfrågor, och nu under tiden i riksdagen. Hon sitter i kulturutskottet som ansvarig för kultur och folkbildning med stort fokus på kultur och hälsa, jobbar med utsatta barn och unga i Moderaternas arbetsgrupp och är också ledamot i Allmänna Barnhusets styrelse.

– Som politiker har man ett ansvar att gripa sig an de svåra frågorna i samhället. Man hanterar makt, hamnar i konflikter, ens dagar är fyllda med möten och sammanträden. Då kan stillheten hjälpa en att ta hand om sig själv, man får tillgång till hela sin intelligens och känsla. Och så ger den självkännedom och integritet så att man kan förbli sig själv, även i mycket pressande situationer, förklarar hon.