Genombrott för Mindfulness för barn och unga på Nordisk konferens

Lördag 24 november 2012

Av Anna Bornstein

Det fanns en stark förväntan i luften när 480 deltagare från Norge, Sverige och Danmark samlades i Oslo kring temat Mindfulness och stillhet för barn och unga. Konferensen var den första i sitt slag i Norden och arrangerades av NFON (Nordisk forening for oppmerksamt naervaer) i helse, utdanning og forskning.

När Anne Selebakke, styrelseordförande i NFON, för ett år sedan började planera konferensen hoppades man kunna locka 50 deltagare. När konferensen den 16-17 november gick av stapeln hade man 500 anmälda.

Hela spektrat av yrken inom pedagogik och hälsa var representerade bland deltagarna, som gladdes och inspirerades av det intensiva facköverskrivande erfarenhetsutbytet och samtalet kring aktuella teman: Hur kan man skapa ett bra lärande och utveckling? Kan barn och ungdomar lära sig att hitta ett inre lugn, utveckla solidaritet och empati? Finns det några fördelar ur ett samhällsperspektiv med närvaro- och stillhetsträning i skolan? Vad säger forskningen om betydelsen av att barn och unga finner inre ro?

Dream of the Good redovisade sin 16-åriga pionjärinsats inom förskola och skola i flera föredrag och seminarier under konferensen. Från Sverige deltog Yvonne Terjestam, psykolog och forskare som beforskat Drömmen om det goda-metodiken, Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef i Norrköping och pionjär inom förskolan med Drömmen om det goda och Anna Bornstein. Andra ledande medverkande experter var bland annat, den norske läkaren och förespråkaren för närvaroträning Michael de Vibe den danske filosofen och författaren Jes Bertelsen, Jesper Juul och Helle Jensen, båda danskar och kända psykologer och familjeterapeuter. Konferensen var godkänd som vidareutbildning för specialpedagoger, läkare i allmänmedicin, sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer. Dream of the Good har hållit flera grundutbildningar i Norge under senare år. På Tårnsvalens förskolor i Oslo används Drömmen om det goda-metodiken sedan 2010, och ett pilotprojekt inleddes nyligen på Lia barnehage i Kongsvinger. Dream of the Good har regelbundet hållit seminarier på Universitetet i Tromsø, Fredsstudiecentret och Lärarutbildningen sedan 2004. Ole Mjøs, professor i medicin, tidigare rektor på Universitetet i Tromsø och ordförande i Norska Nobelkommittén 2003-2008 och Vidar Vambheim, docent i pedagogik på Lärarutbildningen på UiT finns i vårt närmaste nätverk som medlemmar i vårt Advisory Board.

Här kan du höra en intervju med Anna Bornstein inför konferensen