Drömmen på Nova Academy i Simrishamn

Onsdag 15 maj 2019

Österlenmagasinet 6 dec 2018

På Nova Academy i Simrishamn gick flera lärare vår grundutbildning för Margareta Rosenquist och Ingrid Torstensson under sommaren. Under hösten inleddes arbetet med workshops för sammanlagt 130 elever. Arbetet har följts upp med en magisteruppsats med kvalitativa
mätningar av eleverna. I slutet av höstterminen beslutades att samtliga klasser i åk f – åk 3 kontinuerligt ska införa enkla stillhetsmetoder i sin undervisning. Steg för steg byggs detta in i skolan. Läs artikeln

Bengtsfors i toppen av ny skolrankning

Tisdag 7 maj 2019

Bengtsfors hamnar i toppen och Säter i botten när Lärarnas riksförbund rankar skolors resultat utifrån kommunernas förutsättningar, skriver TT.

Drömmen om det goda är stolta över det arbete med utbildningar som under de senaste två åren pågått i kommunens skolor och förskolor.

Läs mer

Motion i Riksdagen

Tisdag 7 maj 2019

Anne Marie Brodén har under  flera år under sin tid som riksdagsledamot  lagt in motioner om att göra mindfulness obligatoriskt i skolan.

Nu har riksdagsledamot Hans Hoff lämnat  in en motion om mindfulness i skolan där projektet ”Mitt lugn” nämns. Det är tydligt att mer behöver göras i denna fråga.

Drömmen om det goda följer med spänning denna motion.

Läs motionen

Årsmöte 21 maj 2019

Måndag 6 maj 2019

Medlemmar inbjudes till ordinarie årsmöte den 21 maj.

  • Kl 17.30 Inledning med ordförande Anne Marie Brodén

Barnkonventionen som lag i Sverige – ett stort stöd för Drömmen om det godas fortsatta arbete och Anna Bornstein om vikten av stillhet.

  • Föredrag av Lisen Wijkman om sitt viktiga arbete i Indien
  • Kl 18.00 Årsmöte

Plats: Kornhamnstorg 6, Stockholm.

Anmälan till: kontakt@drommenomdetgoda.se.

Kommande utbildningar

Tisdag 30 april 2019

Välkommen till våra kommande utbildningar i Stockholm, Norrköping, Östersund och Åhus. Gå en grundutbildning och få baskunskaper i Drömmen om det godas metoder eller varför inte en utbildning i Barnyoga eller Barnqigong.

Foto: Tommy Gärdh

Grundutbildning (2 dagar)

19-20 september 2019 i Åhus Tid: 9-16 båda dagarna.

14-15 november 2019 i Östersund Tid: 9-16.30 båda dagarna.

21-22 november 2019 i Stockholm Tid: 9-16.30 båda dagarna.

27-28 november 2019 i Norrköping Tid: 9-16.30 dag 1. 8-16 dag 2.

Under två dagar får du lära dig fyra enkla metoder för lugn och ro i förskolan och skolan enligt Drömmen om det godas metodik. Det är metoder som stillhet, beröring, reflektion och rörelse. En inspirerande blandning av teori och praktik! Du får ta del av forskning som gjorts på våra metoder och om hjärnans behov av stillhet. Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till inlärning. Du kan ta upp dina frågor, dela erfarenheter och får strategiska råd om hur du går vidare för att föra in metoderna i ditt arbete med barn och ungdomar. I utbildningen ingår kursmaterial, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda.

Boka plats och läs mer


Anpassad utbildning på din förskola/skola

Grupp minst 10 deltagare

Vi kommer gärna till ditt arbetslag, din skola, kommun eller ditt elevhälsoteam för introduktion och utbildningsdagar. Vi har erfarenhet från både små och stora grupper. Hör av dig till oss så tar vi fram ett anpassat upplägg. Vi brukar börja med att komma till er för några timmars introduktion. Vi presenterar vår verksamhet och våra metoder, så att vi skapar en grundförståelse hos er för det vi har att erbjuda. Självklart bjuder vi på smakprov av någon stillhetsövning. Därefter återkommer vi med två dagars grundutbildning för hela eller delar av personalgruppen. Kontakta oss för förslag på kontakt@drommenomdetgoda.se eller ring 08-660 04 25.


Barnqigongutbildning (4 dagar)

Steg 1: 13–14 november 2019. Steg 2: 15-16 januari 2020.

Plats: Norrköping. Tid: 9-16.30 samtliga fyra dagar.

En utbildning i två steg om totalt fyra dagar där du får lära dig Barnqigong, en hälsolek med rötter i den gamla kinesiska hälsotraditionen. Du bekantar dig med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och tar efter deras rörelser. Övningarna vävs samman med sagor och berättelser och fakta om djuren. Barnqigongutbildningen är utvecklad inom Biyunskolan och utformad för barn i åldern 1-10 år. Metoden motverkar barns rastlöshet och stress. Den stimulerar fantasi och koncentrationsförmåga och bidrar till att skapa ett kärleksfullt förhållningssätt till naturen. Du får kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser och bidra till att förbättra förutsättningarna för barnens lärande. Effektiva verktyg mot stress. Du får ta del av erfarenheter av qigong inom förskola och skola. Utbildningen ger certifiering att lära ut metoden i barngrupper och klasser inom förskola och skola. Medlemskap i Drömmen om det goda ingår.

Boka plats och läs mer


Foto: Rasmus Ledin


Barnyogautbildning (2 dagar)

Dag 1: 23 maj 2019 Dag 2: 18 juni 2019 i Norrköping.

Dag 1: 28 oktober 2019 Dag 2: 7 januari 2020 i Stockholm.

Tid: 9-16.30 båda dagarna.

Utbildningen är utformad för barn i förskola till och med åk 6. Det är en barnyoga med rörelser hämtade från natur- och djurriket för de yngre och inspiration från de fem elementen för de äldre. För de yngre barnen är fokus på lek och sagor. De äldre barnen får arbeta med olika program för olika syften, som till exempel att skapa mer lugn eller få mer energi. Yogan grundas på modern medicinsk vetenskap och mindfulnessmetoder som motverkar stress och stärker känsloreglering och kroppsmedvetenhet.

Du får grunderna, övningar, fördjupad teori och repetition. Utrymme ges för frågor och reflektioner. Utbildningen är uppdelad i en del för yngre barn (förskola och förskoleklass) och en del för äldre barn (åk ett-åk sex) med två olika material. För varje åldersspann finns program som innehåller fysiska yogaövningar, andningsövningar, avslappningsövningar och förslag på olika frågor som passar till de olika teman man arbetar med i yogaprogrammen. Diplom, gediget material och medlemskap i Drömmen om det goda ingår.

Boka plats och läs mer