Kan dagens stressade och splittrade barn/elever verkligen lära sig stillhetsövningar?

Ja! Vår erfarenhet visar att barn/elever i alla åldrar från förskola till gymnasium tar till sig och tycker om stillhet. De goda resultaten visar sig efter kort tid. De barn och elever som tidigt får lära sig att balansera sin intensiva utåtriktade aktivitet med stunder av stillhet, får nytta av det inte bara genom hela sin skoltid utan genom hela livet. Vi arbetar för att stillhetsstunder ska bli en lika naturlig del av den svenska skoldagen som gymnastik och idrott är i dag.