Är yoga och qigong en form av religion?

I Drömmen om det goda används yoga och qigong med fokus på hälsa och välbefinnande, utan konfessionella inslag.

Skolinspektionen har utrett yoga i skolan och förklarar att om fokus ligger på hälsa och välbefinnande, utan konfessionella inslag, ses det inte som religiös utövning. Samma argumentation skulle kunna appliceras på qigong.

Den åskådning som qigong och yoga bygger på är inte accepterad inom den moderna västerländska vetenskapen, vilket inte hindrar att metoderna används för stressreducering eller som terapi på många stora västerländska sjukhus.

Begreppen yoga och qigong som de används i de gamla indiska respektive kinesiska traditionerna täcker ett stort område av övningsformer som kan vara mycket olika sinsemellan och ha olika syften beroende på vilken yoga eller qigongform- och tradition det handlar om.