Varför har Drömmen om det goda fyra olika övningsformer?

De fyra enkla övningsformerna är inspirerade av mindfulness och medger lärarna valfrihet. Vi rekommenderar valfrihet, även för barnen/eleverna. Alla ska kunna välja och även tacka nej utan att behöva känna sig utanför.

Stillhet består av korta avslappningsövningar och visualiseringar som mynnar ut i tystnad och stillhet. (cirka 5-15 min)

Reflektion: Reflekterande samtal som inleds med en kort stunds stillhet om existentiella frågor. Man lär sig koncentration och uppmärksamhet genom att lyssna och tala från hjärtat.

Beröring: Enkla massageövningar- och grepp för olika åldrar utvecklade av lärare på Axelsons.

Rörelse: Meditativ gång, hälsoqigong och yoga.

När vi började arbetet inspirerades vi av det amerikanska forskningsprojektet Education Initiativ, knutet till Harvard och Mind/Body institute (numera Benson Henry Institute). Projektet använde sig av metoder som liknar dem vi använder. Det pågick i flera år och med mycket goda resultat i svårt belastade innerstadsskolor. Man fann att stillhetsmetoderna bland annat minskade aggressivt beteende och våldsbenägenhet, underlättade lärandet, gav bättre betyg, ökade självförtroendet, förmågan till självbehärskning och koncentration.