Vad är mindfulness?

Mindfulness kan översättas med uppmärksam närvaro. Det handlar om att öva upp sin förmåga till medvetenhet och närvaro i nuet. Sådana reflektiva koncentrationsmetoder finns inom många religioner men kan också appliceras på lärande, musikutövande etc. I västerlandet i dag används mindfulness som en sekulär metod för att träna koncentration och medvetenhet.

Mindfulness beforskas intensivt internationellt, cirka 400 vetenskapliga artiklar publiceras per år. I Sverige pågår forskning bland annat på Karolinska Institutet.

Forskning visar att övningar i mindfulness ger minskad oro, bättre sömn, ökat fokus och en ökad självinsikt.

I Sveriges Riksdag kan riksdagsledamöter och tjänstemän träna mindfulness en gång i veckan. Läkarutbildningar i Sverige erbjuder träning i mindfulness både för att minska studenternas stress och för att förbättra möten med patienter.