Vad är Drömmen om det goda?

Drömmen om det goda är en stillhets- och mindfulnessmetodik som utvecklats av den ideella föreningen Drömmen om det goda i förskolan och skolan. Den består av stillhet, beröring, reflektion och långsam koncentrerad rörelse.

Metodiken har ingen religiös anknytning, grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet och är utformad för att främja barns och elevers fysiska och psykiska hälsa, och för att förebygga stress- och mobbningsproblematik i förskola och skola. Den erbjuder en reell möjlighet att förbättra förutsättningarna för barn och unga och inte minst för lärarna. Lärare berättar om en lugnare studiemiljö, ökad koncentration och fokusering på skolarbetet hos barnen/eleverna.