Varför har ni beröringsövningar och andra övningar där man håller i till exempel ett träd?

De övningar som innefattar beröring, där man fokuserar uppmärksamheten i händerna eller på ett träd eller annan naturlig företeelse är så kallade ”mindfulness”-övningar. De tränar närvaro och koncentration, och som forskningen visar har de också stora hälsoeffekter. Det kan vara lättare för barn, särskilt de splittrade och rastlösa barnen, att fokusera på något konkret.