Jag vill pröva Drömmen om det goda i min skola. Hur kommer jag igång?

Hur processen bäst kommer igång beror på situationen i skolan. Om ingen utom du känner till metoderna rekommenderar vi ett vetenskapligt föredrag på plats i skolan som ett första steg.

Om en grupp lärare redan är intresserade kan det bli aktuellt med en grundutbildning på plats i skolan där alla lärare är välkomna. På grundutbildningen lär du dig enkla övningsformer för alla fyra metoderna.

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att göra upp en strategi.