Jag vill pröva Drömmen om det goda-metoderna med mina högstadieelever?

Berätta om att enkla stillhetsövningar stärker självkänslan och gör det lättare att hantera jobbiga känslor. Att man också genom forskning vet att personer som övar stillhet blir friskare och mer positiva. Att avslappning främjar kreativitet och lärande! Låt eleverna pröva på kortare stunder. Om någon elev är störande ge honom/henne något att läsa, eller pröva stressprickar. De finns att beställa på biodots.