Vad är yoga?

Yoga är en rörelsemetod med indiskt ursprung som i vårt fall är helt fri från referenser till chakran, mantran och all hinduisk mytologi och på så vis väl anpassad till det svenska skolsystemet. Den är grundad på medicinsk vetenskap och mindfulnessmetoder som motverkar stress och stärker känsloreglering, koncentration och kroppsmedvetenhet.