Vad är qigong?

Qigong är en hälsopraxis med långsamma, koncentrerade rörelser som har rötter i den gamla kinesiska hälsotraditionen. Dess övergripande syfte är att främja inre och yttre fred och förbättra den fysiska och psykiska hälsan, minska stress och balansera hjärnans funktioner. Du bekantar dig till exempel med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och tar efter deras rörelser. Metoden stimulerar fantasi och koncentrationsförmåga och bidrar till att skapa ett kärleksfullt förhållningssätt till naturen.