Fredskraftqigongutbildning, Stockholm

fredag 13 mars 2020lördag 14 mars 2020

Utbildningen sker i två steg, omfattande totalt fyra dagar.

Datum: Steg 1, den 13-14 mars 2020. Plats: Kornhamnstorg 6, Gamla stan, Stockholm. Tid: 9.00-17.00.

Datum: Steg 2, den 22-23 april 2020. Plats: Biyunakademin i Solna/Västra skogen. Tid: 9.00-17.00.

Internationell och svensk forskning* och beprövad erfarenhet har visat att vi med enkla mindfullnessbaserade övningar som qigong och yoga kan ge ungdomar – förbättrad uppmärksamhet, trygg fokuserad studiero; stärkt självbild, minskad upplevd stress samt färre fysiska och psykologiska besvär. *(2010) Terjestam, Jouper, & Johansson.

Under denna utbildning lär du dig Fredskraftens qigong för att sedan kunna lära ut den till skolungdomar. Peace Power Qigong, enligt Biyunmetoden, är en hälsofrämjande, mindfullnessbaserad, body/mind metod med rötter i den traditionella kinesiska hälsoläran. Den är utformad för att främja och balansera ungdomars och unga vuxnas olika utvecklingsfaser och livssituationer (12-35 år).

Fredskraftens qigong utövas genom långsamma och vackra rörelser; du föreställer dig naturens olika energi- och rogivande aspekter samtidigt som din andning är naturlig. I några övningar gör du även känslobalanserande ljudningar. Övningarna är mycket uppskattade för dessa uppfriskande, rogivande och fokuserande effekter, bland såväl unga och unga vuxna som hos äldre vuxna.


Diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metoder

Daniel Richardsson är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metoder och qigonginstruktör sedan 20 år. I Mitt lugn har Daniel arbetat som mycket uppskattad workshop-ledare på gymnasieskolor. Förskolorna Armbandet och Kättsätter, Norrköpings kommun, har arbetat med Daniel i 10 år med deras kvalitetsarbete som är kopplat till Drömmen om det goda och styrkebaserad utveckling av förskoleutbildningen och personalen. Har du frågor om denna utbildning så når du Daniel på 073-8181909 daniel.richardsson@drommenomdetgoda.se.


Pris: 3 500 kronor/person. Medlemskap i Drömmen om det goda ingår. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.